PROKAN smart, s.r.o.

projektová, poradenská a konzultační kancelář inženýrských staveb

O společnosti

Společnost PROKAN smart, s.r.o. se specializuje na vodohospodářské stavby, stavby městské infrastruktury a podzemní stavby. Pro naše zákazníky zajišťujeme projektové práce od úvodní studie proveditelnosti až po autorský dozor při realizaci díla včetně inženýrské činnosti.

Společnost nabízí poradenskou, konzultační činnost, zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.

Jednatelé společnosti

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Od roku 2000 působí na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, Ústavu vodního hospodářství obcí jako pedagogicko-vědecký pracovník. Je zpracovatelem a spoluřešitelem znaleckých posudků,expertíz, výzkumných zpráv, studií a odborných posouzení. Pro pracovníky vodního hospodářství poskytuje technickou výpomoc v oblasti stokování a čištění odpadních vod.

Ing. Tomáš Frajt

Ing. Tomáš Frajt byl od roku 2000 do roku 2004 zaměstnán v projektové kanceláři Ing. Jiří Vítek – JV PROJEKT. Od roku 2004 do roku 2020 pak ve stejné projektové kanceláři, akorát pod jiným právním subjektem a to JV PROJEKT VH s.r.o. Od roku 2004 pak zastával funkci vedoucího projektu. Po dobu působení v projektové kanceláři JV PROJEKT VH s.r.o. byl u několika projektů, které zpracovával na pozici hlavního projektanta.