Odbornost a certifikace

Živnostenský list, předmět podnikání a činnosti

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Oprávnění projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Odbornost a certifikace

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Soudní znalec v oboru vodní hospodářství, odvětví čistota vod, specializace stokování a čištění odpadních vod. Soudním znalcem jmenován v roce 2014 Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

 • Členství v CzWa – Asociace pro vodu ČR
 • Členství v SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
 • IWA - International Water Association

Ing. Tomáš Frajt

Autorizovaný inženýr ČKAIT, odvětví IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo ČKAIT 1004278 od roku 2006.

Báňský projektant s oprávněním k projektování činností prováděných hornickým způsobem, číslo báňského osvědčení 04972/2013.