Referenční akce v roce 2022

(reference 2021)

ČOV Brno - Modřice, stavidlová komora E - výměna česlí

Stupeň: PS
Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis: Výměna hrubých česlí na přítoku do retenční nádrže na ČOV Modřice

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Údolní v Brně

Stupeň: DSP+PS
Zadavatel: PK Ossendorf, s.r.o.
Popis: Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Brno, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky

Stupeň: DSP+PS
Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s
Popis: Rekonstrukce kolektoru (sanace stávajících stropů a stěn, obnova kabaleových tras)

Posouzení domovních čistíren odpadních vod

Stupeň: Odborné posouzení
Zadavatel: VH TECH EU, s.r.o.
Popis: Posouzení parametrů domovních čistíren odpadních vod různých velikostí pro aplikaci na trhu v České republice

AEMC - Nová komunikace pro závod III

Stupeň: DUSP, PS
Zadavatel: Buildesign s.r.o.
Popis: Areálová komunikace včetně inženýrských sítí, řešení splaškové kanalizace

Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII – kanalizační přípojka Konvent

Stupeň: PS
Zadavatel: Statutární město Brno
Popis: Kanalizační přípojka pro areál Nemocnici Milosrdných bratří.

Horkovodní napáječ Bítešská, ul. Labská – ul. Chironova, Přeložka vodovodu

Stupeň: DUSP, PS
Zadavatel: Energotechnické služby s.r.o.
Popis: Přeložení vodovodu v místě křížení horkovodního napáječe

Pasportizace kanalizace v obci Rozhraní

Stupeň: Pasport
Zadavatel: Obec Rozhraní
Popis: Pasportizace dešťové kanalizace v obci.

Posouzení odlehčovacích komor na stokové síti v obci Velké Opatovice

Stupeň: Odborný posudek
Zadavatel: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice
Popis: Odborné posouzení odlehčovacích komor, tj. posouzení stavebně-technického stavu, ředících poměrů, provozního stavu a hydraulické kapacity.